Bovenbouw (klas 3 en 4)

In de bovenbouw (klas 3 en 4) bieden wij drie niveaus (leerwegen) aan: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kadergerichte leerweg (kbl) en de mavo+ (theoretische leerweg). De leerlingen werken veelvuldig op leerpleinen.

Beroepsgerichte programma's

In onze bovenbouw hebben we in de bbl en kbl eigentijdse beroepsgerichte programma’s, die leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en de steeds veranderende arbeidsmarkt. In de loop van klas twee kiest een leerling, behalve wanneer die naar de mavo+ gaat, een beroepsgericht programma voor de bovenbouw (klas 3 en 4). Aan dit programma worden tien klokuren per week besteed.

Vakken in het beroepsgerichte programma

Het beroepsgerichte programma bestaat uit een aantal vaste vakken en een keuzevak. Naast dit beroepsgerichte programma krijgen leerlingen net als in de onderbouw ook nog een aantal algemene vakken, waarvan sommige afhankelijk zijn van het gekozen programma.

Vakken voor alle bovenbouwleerlingen

Alle leerlingen in de bovenbouw krijgen les in de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde (behalve bbl-Z&W), maatschappijleer (in leerjaar 3) en lichamelijke oefening. Ook zijn er mentorlessen. Afhankelijk van de gekozen opleiding volgen leerlingen verschillende extra vakken.

 
 
folders over de school 
inschrijven 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer