Onderbouw (klas 1 en 2)

De brugperiode duurt twee jaar. We noemen dit de onderbouw (klas 1 en 2). De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op basis van het basisschooladvies, de Cito-score en eventuele andere testgegevens. Zo worden er in klassen verschillende niveaus gecombineerd, zoals bbl-kbl (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) en kader-mavo.

Lessen in de onderbouw

Leerlingen volgen in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, Duits (niet in bbl-klassen), wiskunde, kennis der natuur, mens en maatschappij, ICT & media, techniek, verzorging, beeldende vorming, muziek, drama, D&P (Diensten & Producten), lichamelijke oefening en (veel!) mentorlessen, leerpleinuren, extra taal en rekenen. Tijdens de mentoruren wordt o.a. Leefstijl aangeboden, om leerlingen goed te leren omgaan met zichzelf en anderen.

Profielklassen

Voor leerlingen met een bijzonder talent of speciale interesse hebben we in de onderbouw de profielklassen expressieklas, game & technologieklas, kookklas en sportklas. Leerlingen in zo'n profielklas krijgen naast de gewone vakken extra les in het onderwerp van de profielklas. Voor de profielklassen geldt een extra bijdrage van €50,-. Er is een toelatingsdag om te kijken of de gekozen profielklas ook daadwerkelijk bij de leerling past.

Open dagen

Kom tijdens onze open dagen op 19 en 20 januari 2018 zelf de sfeer proeven op onze onderbouw. Meer informatie.

 
 
folders over de school 
info leerlingen groep 8 
inschrijven