Expressieklas

De expressieklas is één van de profielklassen in de onderbouw. Behalve de expressieklas zijn er ook de kookklas, sportklas en de game & technologieklas.

Extra uren expressie

Leerlingen krijgen in deze klas 5 klokuren per week les in alles wat maar met expressie te maken heeft: beeldende vorming, fotografie, muziek, dans, drama, schilderen, tekenen, enz. Ze krijgen bijzondere workshops en gaan zo nu en dan de school uit voor speciale bezoeken aan een museum of voorstelling. Ook gaan ze zelf een voorstelling voorbereiden (inclusief decors maken) en opvoeren.

Expressie in andere vakken

De leerlingen van de expressieklas hebben net zoveel les in de reguliere vakken als andere leerlingen. Wel wordt ook in de lessen in deze vakken rekening gehouden met de speciale interesse van de expressieklas-leerlingen. Op deze manier worden ze extra gemotiveerd voor school en kunnen ze beter leren.

Leerdoelen

Door veel met expressie bezig te zijn, leren kinderen ook veel over samenwerken, organiseren, presenteren, onderzoeken, observeren, begeleiden en het formuleren van hun mening. Allemaal zaken waar ze dus nu, maar ook later veel aan hebben in hun verdere leven.

Doorstroming

De expressieklas bereidt goed voor op het beroepsgerichte programma Toerisme & Evenementen in de bovenbouw, maar leerlingen kunnen ook alle andere beroepsgerichte programma's op onze school kiezen. Bovendien zijn er meerdere beroepsgerichte keuzevakken die aansluiten op de expressievakken in de onderbouw.

 
 
folders over de school 
info leerlingen groep 8 
inschrijven