Sportklas

De sportklas is één van de profielklassen in de onderbouw. Behalve de sportklas zijn er ook de kookklas, de game & technologieklas, en de expressieklas.

Extra sporturen

Voor leerlingen met sporttalent, die veel of zelfs alle sporten leuk vinden, is er de sportklas. Daar krijgen leerlingen 5 klokuren per week sportlessen aangeboden. Dit zijn niet dezelfde gymlessen die andere leerlingen krijgen; er wordt meer van de leerlingen verwacht en ze krijgen ook bijzondere sporten aangeboden. Bijvoorbeeld zwemmen.

Sport in andere vakken

De leerlingen van de sportklas krijgen net zoveel les in de reguliere vakken als andere leerlingen. Wel wordt ook in de lessen in deze vakken rekening gehouden met de speciale interesse van de sportklas-leerlingen. Op deze manier worden ze extra gemotiveerd voor school en kunnen ze beter leren.

Leerdoelen

Door veel met sport bezig te zijn, leren kinderen ook veel over tactisch en strategisch denken, samenwerken, organiseren, presenteren, les geven, coachen, begeleiden en leidinggeven. Allemaal zaken waar ze dus nu, maar ook later veel aan hebben in hun verdere leven.

Doorstroming

De sportklas bereidt kinderen goed voor op ons beroepsgerichte programma Sport & Bewegen, maar ze kunnen ook doorstromen naar elke andere opleiding binnen onze school.

 
 
folders over de school 
info leerlingen groep 8 
inschrijven