Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Het geven van onderwijs brengt kosten met zich mee. De scholen krijgen hiervoor per leerling een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding is in een aantal gevallen niet toereikend. Daarom vragen scholen van ouders een vrijwillige bijdrage. De toelating van de leerling tot een door de overheid bekostigde school mag niet afhankelijk zijn van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit alles geldt ook voor Panta Rhei.

Doel ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad etc. Onder de algemene kosten vallen het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, het jaarboek, de schoolfoto, de collectieve verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje met de mentor.

Instemming

Op het inschrijfformulier kunnen ouders aangeven of zij instemmen met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De formulering is als volgt: “De school int een vrijwillige bijdrage van €40,- via de firma Van Dijk om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken voor de leerlingen. Deze bijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad etc. Panta Rhei vraagt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van €40,- en een bijdrage voor de algemene kosten van €60,-.

Bijkomende kosten

Als leerlingen bepaalde onderwijsprogramma’s volgen, kunnen er soms ook nog specifieke kosten in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan het gebruik van woordenboeken en van gereedschappen. Ook vallen hieronder de kosten van projecten. In de profielklassen geldt een extra bijdrage voor werkmaterialen, kleding (sportklas), reis- en entreekosten. In alle eerste en derde klassen zijn er extra kosten voor de werkweek. Ouders van bovenbouwleerlingen betalen specifieke kosten per afdeling, zoals bv. bij Sport & Organisatie voor een trainingspak en activiteiten. Bij de PIE-programma's en geldt een extra bijdrage voor het gebruik van gereedschappen en de bruikleen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, gehoorbescherming en stofjas).

Inning van de bijdragen

De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Reductie of kwijtschelding

Als ouders niet in staat zijn om de hierboven genoemde bijkomende kosten te betalen, is er een reductieregeling of kwijtschelding mogelijk. Hiervoor dient men contact op te nemen met de heer F. Vijgen, adjunct-directeur beheer. Hij is te bereiken via zijn e-mail adres: fvijgen@sgpantarhei.nl.

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is er een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij tijdens de schooluren verzekerd voor ongevallen. Er is ook een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, zodat zij ook tijdens excursies, werkweken en stages verzekerd zijn. Wie dat wil, kan ook een eigendommenverzekering afsluiten.

 

 

 
 
aanvraagformulier eigendommen- en ongevallenverzekering
meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten
meer over de schoolverzekeringen