Vensters voor Verantwoording

Scholengemeenschap Panta Rhei doet mee aan Vensters voor Verantwoording, een landelijk initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het ministerie van onderwijs en de VO-raad.

Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en scholen in het voorgezet onderwijs te vergelijken. Deelnemers aan dit project vermelden namelijk op identieke wijze hun schoolprestaties via hun website. Door het gebruik van benchmarks wordt in één oogopslag duidelijk hoe een specifieke school presteert in verhouding tot andere, soortgelijke scholen. De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alle scholen voor voortgezet onderwijs op deze manier landelijk verantwoording afleggen over hun prestaties en dat de schoolgegevens over kwaliteit en sfeer van alle scholen voor voortgezet onderwijs openbaar zullen zijn.

Klik hier voor ons schoolvenster.

 

 

 
ons schoolvenster