Mavo+

Mavo+

  • Mavo met een plus
  • Extra uitdaging
  • Extra activiteiten
  • Kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
  • Extra goede begeleiding
  • Goede afspraken over doorstroom naar de havo

Mavo+-klas onderbouw

De mavo+-klas in de onderbouw is er voor leerlingen die redelijk zelfstandig kunnen werken en het mavo-niveau aankunnen. Met extra opdrachten en excursies krijgen deze leerlingen meer uitdaging. Deze klas bereidt hen voor op het mavo+-programma in de bovenbouw.

Mavo+-programma bovenbouw

Als je in de onderbouw laat zien dat je het mavo-niveau aankunt, ga je naar de mavo+ (theoretische leerweg) in klas 3. Je kiest dan geen beroepsgericht programma, want in de mavo+ krijg je theorievakken. Je krijgt bij ons een plusprogramma waardoor je kennis ontwikkelt van maatschappelijke en culturele aspecten van onze samenleving. Denk aan een stage of het volgen van een keuzevak. Daarnaast neem je deel aan buitenschoolse activiteiten, zoals bezoeken aan bedrijven, culturele instellingen, een kerstmarkt of deelname aan een debatwedstrijd.

Als mavo+-leerling moet je goed zelfstandig kunnen werken en met grotere hoeveelheden theoretische leerstof omgaan. Vergeleken met andere scholen zijn de klassen binnen onze mavo-opleiding klein. Daardoor kunnen we je extra goed begeleiden.

Met een mavo-opleiding van Panta Rhei op zak kun je naar een roc voor een mbo-opleiding op niveau 4 of naar de havo. Het plusprogramma biedt je meer inzicht in mogelijke vervolgopleidingen. Er zijn duidelijke afspraken met andere VO-scholen in Amstelland over een mogelijke doorstroom naar de havo.

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer