Mavo+

Mavo+ in een notendop:

 • Kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
 • Persoonlijke aandacht
 • Goede begeleiding
 • Extra uitdaging
 • Extra buitenschoolse activiteiten
 • Praktijkgericht
 • Technologie & Toepassing
 • Door praktijkvak goede doorstroom naar mbo-4
 • Door 8e vak succesvolle doorstroom naar de havo
 • Goede afspraken over doorstroom naar de havo
 • Hoog slagingspercentage, goed bereikbaar

De mavo+ van Panta Rhei

Panta Rhei stimuleert leerlingen om alles uit zichzelf te halen. Dankzij goede persoonlijke begeleiding bereiken ze het hoogst haalbare. De mavo+ is een goede basis voor vervolgonderwijs en bereidt voor op de beroepen van de toekomst.

Praktijkgericht

De mavo+ is er voor leerlingen die redelijk zelfstandig kunnen werken. Op Panta Rhei worden zij niet alleen theoretisch uitgedaagd, maar leren ook om te 'doendenken'. Door bezig te zijn met opdrachten uit de praktijk, ontwikkelen leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, presenteren, informatie verzamelen, technologisch innovatief denken en toepassen.
Leerlingen van de mavo+ gaan regelmatig de school uit, waardoor ze kennis ontwikkelen van maatschappelijke, culturele en werkgerelateerde aspecten van onze samenleving. Zo bereiden ze zich optimaal voor op hun toekomst.

Ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden:

● Zorgvuldig een mening uiten door deelname in de debatwedstrijd
● Beroeps- en professionele vaardigheden door oriëntatie op de mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen
● Innovatief en technologisch denken met bedrijven als opdrachtgever, deels uitgevoerd op en begeleid door het mbo, afgesloten door een eindpresentatie (Technologie & Toepassing)
● Ondernemen door deelname aan 'Day for Change': met een microkrediet zelf een onderneming opzetten en winst maken voor een goed doel
● Culturele ontwikkeling door excursies naar culturele instellingen en een Berlijnreis
● ISK-coachingstraject buddy zijn voor leerlingen die nog maar kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal project)
● Jongerenrechtbank een doe-project als onderdeel van maatschappijleer waarbij leerlingen 'rechtspreken' bij overtredingen of conflicten (in samenwerking met Rechtbank, Openbaar Ministerie en Politie)

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer