Klimaatstaking

dinsdag 5 februari 2019
Onze leerlingen zijn niet vrijgesteld voor een eventuele staking op 7 februari voor het milieu. We vinden het zeer belangrijk dat ze onderwijs volgen. Deelname aan staking is dus geen geldige reden voor afwezigheid.

De klimaatstaking is een initiatief van een groep Haagse scholieren, die jongeren in het hele land oproept om op 7 februari te komen demonstreren in Den Haag. Minister van onderwijs Arie Slob heeft zich uitgesproken tegen spijbelen voor het klimaat. Hij vindt dat leerlingen dat maar in hun vrije tijd moeten doen.

De schoolleiding geeft aan dat stakingsrecht is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Leerlingen hebben geen stakingsrecht. Leerlingen van Panta Rhei vallen onder de leerplicht. Ongeoorloofd afwezig zijn van school, bijvoorbeeld omdat ze demonstreren of spijbelen, is niet toegestaan. De school meldt ongeoorloofde afwezigheid bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan boetes opleggen aan de ouders van de leerling.

De schoolleiding van Panta Rhei vindt dat het demonstreren voor het milieu deze periode niet aansluit bij het onderwijsprogramma en is van mening dat onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van de lessen.
Aan het einde van het schooljaar zal in de gezamenlijke projectweek uitgebreid aandacht besteed worden aan het onderwerp duurzaamheid. De leerlingen gaan in die week aan de slag met verschillende aspecten rond de thema's duurzaamheid, milieu, energie en circulaire economie. Op donderdag 7 februari verwacht de schoolleiding alle leerlingen dus gewoon op school.

 

 
meer nieuws
terug naar vorige pagina
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer