Begeleiding en veiligheid

Wij willen dat een leerling zich prettig en veilig voelt bij ons op school. Alleen dan kan een kind immers maximaal presteren. Daarom hebben we met elkaar een gedragscode afgesproken. Deze gedragscode kun je als volgt samenvatten:

Neem verantwoordelijkheid:

  • voor jezelf;
  • voor de ander;
  • voor je omgeving.

Aandacht voor veiligheid

Met deze regels alleen komen we er natuurlijk niet. Daarom staan begeleiding en veiligheid hoog in het vaandel bij Panta Rhei. Ons onderwijs is doorspekt met aandacht voor deze onderwerpen.

Begeleiding en veiligheid in onze organisatie

Niet alleen ons onderwijs richt zich op begeleiding en veiligheid, maar ook de organisatie van de school en die van de ondersteuning van leerlingen. Wij kiezen voor kleinschaligheid (teams), met een grote rol voor locatieassistenten, mentor en intern begeleiders, mogelijkheden voor externe begeleiding en extra ondersteuning bij taal en rekenen. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt, hebben wij naast de teamleiders een zorgcoördinator, een veiligheidscoördinator en twee vertrouwenspersonen.

 
 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer