Coördinatoren

Zorgcoördinator

De begeleiding van leerlingen wordt gecoördineerd door de teamleiders en de zorgcoördinator, mw. Vincken. Zij overlegt regelmatig met de teamleiders en de intern begeleiders en onderhoudt de contacten met onze externe partners. 

Veiligheidscoördinatoren

De heer W. Koblens gaat over technische veiligheid en arbo-zaken.
Er is een coördinator pedagogische veiligheid, die uit preventief oogpunt regelmatig overlegt met de buurtregisseur (wijkagent) van de Politie Amsterdam-Amstelland.

 
 
organisatie: zorg
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer