Schoolondersteuningsprofiel

De wet passend onderwijs verplicht alle scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft weer welke mogelijkheden Panta Rhei heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft ook hoe de onderwijsondersteuning op Panta Rhei is georganiseerd en hoe de zorgstructuur is vormgegeven. Daarbij komt de samenwerking met interne en externe specialisten aan de orde.

Handelingsgericht werken

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven hoe Panta Rhei werkt volgens de methodiek 'handelingsgericht werken'. Dit is een planmatige methodiek om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen, daarbij een passend onderwijsaanbod te organiseren en dit te evalueren.

Bekijk en download ons schoolondersteuningsprofiel.

Algemene informatie over Passend onderwijs en het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband.

 

 
 

 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer