Bovenbouw (klas 3 en 4)


In de bovenbouw (klas 3 en 4) bieden wij drie niveaus (leerwegen) aan: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kadergerichte leerweg (kbl) en de mavo+ (theoretische leerweg).


Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

• In leerjaar 2 maak je de keuze voor een profiel.
• In leerjaar 3 werk je aan het profielvak van het door jou gekozen profiel.
• In leerjaar 4 werk je aan de programmavakken die horen bij het beroepsgerichte programma dat je in de loop van klas 3 kiest.

Er zijn twee profielen:
D&P (Dienstverlening & Producten)
Technologie (PIE)
 

TL/mavo+

Als je in de onderbouw laat zien dat je het mavo-niveau aankunt, ga je naar de mavo+ in leerjaar 3. Je kiest dan geen beroepsgericht programma, maar volgt ons plusprogramma dat je goed voorbereidt op het mbo of de havo.
 

Bezig met de toekomst

Welke richting je in de bovenbouw ook kiest, we besteden daar veel tijd aan het ontwikkelen van vaardigheden die je in de toekomst nodig zult hebben. We noemen dit de 21e eeuwse vaardigheden, denk aan:

• Communicatie
• Samenwerken
• Omgaan met ICT
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Probleem oplossen
• Sociale & culturele vaardigheden
• Controle over eigen handelen

De bovenbouw bereidt goed voor op de maatschappij, het vervolgonderwijs (mbo) en de steeds veranderende arbeidsmarkt. Onze keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat leerlingen plezier hebben in hun opleiding. Vanuit motivatie gaan ze leren!

 
 
folders over de school 
inschrijven 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer