Onderbouw (klas 1 en 2)

De brugperiode duurt twee jaar. We noemen dit de onderbouw (klas 1 en 2). De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op basis van het basisschooladvies, de Cito-score en eventuele andere testgegevens. We hebben brugklassen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo+-klassen, soms met een combinatie van deze leerwegen.

Lessen in de onderbouw

Leerlingen volgen in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, Duits (niet in bbl-klassen), wiskunde, kennis der natuur, mens en maatschappij, ICT & media, techniek, verzorging, beeldende vorming, muziek, drama, D&P (Diensten & Producten), lichamelijke oefening en (veel!) mentorlessen, leerpleinuren, extra taal en rekenen. Tijdens de mentoruren wordt o.a. Leefstijl aangeboden, om leerlingen goed te leren omgaan met zichzelf en anderen.

Profielprogramma's

Voor leerlingen met een bijzonder talent of speciale interesse hebben we in de onderbouw de profielprogramma's expressie, game & technologie, koken en sport. Bij het profielprogramma krijgen leerlingen een middag in de week les over het onderwerp van hun interesse. Voor de profielprogramma's geldt een extra bijdrage van €50,-. Er is een toelatingsdag om te kijken of het gekozen profielprogramma ook daadwerkelijk bij de leerling past.

 
 
folders over de school 
info leerlingen groep 8 
inschrijven 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer