Onze visie

Ons onderwijs is gebaseerd op een duidelijke visie. Deze visie is kort samen te vatten in zes kernwoorden: competentie, betekenis, autonomie, impact, relatie en veiligheid:

  • Wij gaan uit van de competentie van leerlingen. We hebben het vertrouwen dat iedereen kan leren om zijn/haar taak goed uit te oefenen. Niet alleen om het karweitje te klaren, maar ook om een goed resultaat te behalen.
  • Ons onderwijs moet betekenisvol zijn. Natuurlijk speelt de docent een belangrijke rol, maar het is de betekenis van een taak die de leerling motiveert. Wij kiezen daarom voor onderwijs dat wij contextrijk leren noemen.
  • Wij geloven in de autonomie van de leerling. De leerling krijgt een taak en wordt uitgelegd wat hij/zij moet doen, maar de leerling bepaalt zelf (binnen bepaalde grenzen) hoe hij/zij het gaat doen.
  • Wij willen dat een leerling zelf impact ervaart op zijn of haar vorderingen. De leerling moet het gevoel hebben dat hij/zij invloed heeft op de resultaten van zijn/haar taak, zich een doel stelt en zich daarvoor verantwoordelijk kan voelen.
  • Wij geloven sterk in de relatie van de leerling met andere leerlingen, de leerkracht, de mentor, andere medewerkers en uiteraard zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Een kind moet de leerkracht kunnen vertrouwen en ook het gevoel hebben dat de leerkracht vertrouwen heeft in hem/haar. Dat is de basis voor goede resultaten.
  • Veiligheid staat voorop. Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat een leerling zich veilig voelt in de school en in de klas. Wij streven naar een pedagogisch klimaat dat uitgaat van de relatie met elkaar en respect voor de ander, maar wel met duidelijke kaders, waardoor veiligheid is gewaarborgd.

 
 
downloads: beleid
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer