Financiën

  Vrijwillige ouderbijdrage

Het geven van onderwijs brengt kosten met zich mee. De scholen krijgen hiervoor per leerling een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding is in een aantal gevallen niet toereikend. Daarom vragen scholen van ouders een vrijwillige bijdrage. De toelating van de leerling tot een door de overheid bekostigde school mag niet afhankelijk zijn van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit alles geldt ook voor Panta Rhei.

Doel ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad etc. Onder de algemene kosten vallen het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, het jaarboek, de schoolfoto, de collectieve verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje met de mentor.

Instemming

Op het inschrijfformulier kunnen ouders aangeven of zij instemmen met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De formulering is als volgt: “De school int een vrijwillige bijdrage van €40,- via de firma Van Dijk om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken voor de leerlingen. Deze bijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad etc. Panta Rhei vraagt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van €40,- en een bijdrage voor de algemene kosten van €60,-.

Bijkomende kosten

Als leerlingen bepaalde onderwijsprogramma’s volgen, kunnen er soms ook nog specifieke kosten in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan het gebruik van woordenboeken en van gereedschappen. Ook vallen hieronder de kosten van projecten. In de profielklassen geldt een extra bijdrage voor werkmaterialen, kleding (sportklas), reis- en entreekosten. In alle eerste en derde klassen zijn er extra kosten voor de werkweek. Ouders van bovenbouwleerlingen betalen specifieke kosten per afdeling, zoals bv. bij Sport & Veiligheid voor een trainingspak en activiteiten. Bij de Technologie-programma's en geldt een extra bijdrage voor het gebruik van gereedschappen en de bruikleen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, gehoorbescherming en stofjas).

Inning van de bijdragen

De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Reductie of kwijtschelding

Niet alleen Panta Rhei, maar ook de overheid vindt dat leerlingen in het onderwijs, ongeacht het inkomen van hun ouders, volledig moeten kunnen meedoen. Zo hebben leerlingen thuis een computer nodig voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en voor het opzoeken van informatie. Het uitsluiten van leerlingen bij werkweken of andere buitenschoolse activiteiten is absoluut onwenselijk. Toch zijn er ouders met een bijstandsuitkering of een laag inkomen die de kosten hiervoor niet kunnen opbrengen. Via onderstaande links kunt u onder andere informatie vinden over eventuele financiële tegemoetkomingen:

Dienst Uitvoering Onderwijs:
www.duo.nl/particulier

Ministerie van onderwijs:
www.minocw.nl.

Daarnaast heeft elke gemeente een regeling waarop ouders onder het minimumloon een beroep kunnen doen. De informatie hierover is te vinden op uw gemeentehuis en/of de gemeentelijke website.

Voor Amstelveen:
https://www.amstelveen.nl/helpt

https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_regelingen-voor-kinderen-tot-18-jaar 

https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_computerregeling-voor-schoolgaande-kinderen

Folder tegemoetkoming bijles / vaktraining / huiswerkbegeleiding
(voor Amstelveense kinderen tot 18 jaar op de middelbare school, voor ouders/verzorgers met een minimuminkomen en laag vermogen)

Voor Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding

Stadspas Kidsgids 2019-2020

(leuke activiteiten voor Amsterdamse jongeren t/m 14 jaar met Stadspas korting, pdf)

Voor Aalsmeer:
www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_tegemoetkoming-extra-schoolkosten

www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_computerregeling-voor-schoolgaande-kinderen

www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_zwemregeling-voor-kinderen

Voor Ouder-Amstel:
https://www.ouder-amstel.nl/inwoner/publicatie/minimaregelingen

Voor Uithoorn:
http://www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/publicatie/minimaregelingen

Wanneer bijstand vanuit de overheid ontoereikend is, heeft Panta Rhei voor deze situaties nog een eigen reductie- of kwijtscheldingsregeling. Hiervoor dient men contact op te nemen met de financiële administratie via het e-mail adres: finadm@sgpantarhei.nl.
        

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is er een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij tijdens de schooluren verzekerd voor ongevallen. Er is ook een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, zodat zij ook tijdens excursies, werkweken en stages verzekerd zijn. Wie dat wil, kan ook een eigendommenverzekering afsluiten.

 

 

 
 
aanvraagformulier eigendommen- en ongevallenverzekering
meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten
meer over de schoolverzekeringen

 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer