Privacy

Op Sg. Panta Rhei gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday-ELO. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind, of met het secretariaat .

In het privacyreglement staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement heeft de instemming van de (G)MR. 
Bekijk en download hier het privacyreglement van Sg. Panta Rhei.

Lijst van leveranciers waarmee een formele overeenkomst is
OSO en uitbereiding OSO : OSO is de naam voor het mechanisme waarmee scholen onderling en met zorgverbanden informatie kunnen uitwisselen over een leerling.
Entree Federatie : Via kennisnet kunnen uitgevers extra informatie krijgen waardoor de digitale leermiddelen beter ingezet kunnen worden ( school emailadres, tussenvoegsel, achternaam, voornaam, klas, school leerlingnummer)
Zermelo Software : Roosterinformatie
Facet overeenkomst : uitwisseling examengegevens en resultaten tussen SOMtoday en Facet (de examensoftware)
Noordhoff : Er is nog geen formele overeenkomst maar Noordhoff is wel aangesloten bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (www.privacyconvenant.nl) en heeft een privacy bijsluiter per methode waarin staat wat zij met de gegevens doen. (https://www.noordhoffuitgevers.nl/noordhoff-uitgevers/privacy-statement/privacy-bijsluiters-voortgezet-onderwijs)

 

 

 

 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer