De school

Panta Rhei is een bijzonder neutrale school voor vmbo/mavo en lwoo. De school heeft zo'n 770 leerlingen. Deze krijgen les in moderne huisvesting aan de Pandora 1 en 2 in Amstelveen.

Gebouwen

De onderbouw is gevestigd aan de Pandora 1. Hier zijn ook de directie en ondersteunende diensten gevestigd. Het is een modern en licht gebouw, met vaklokalen, theorielokalen en leerpleinen (projectruimten). 

De bovenbouw staat naast het hoofdgebouw, aan de Pandora 2. In het bovenbouwgebouw zijn naast lokalen ook leerpleinen (projectruimten) voor de beroepsgerichte programma's.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding maken wij gebruik van de sporthal aan de Pandora 3, tegen onze huisvesting voor de bovenbouw aan.

Missie

Onze missie luidt:
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten. 

De missie van Panta Rhei betekent concreet dat wij:

  • inspirerend onderwijs bieden waarbij personeel en leerlingen elkaar motiveren 
  • een stabiele, heldere organisatie vormen 
  • veiligheid uitstralen en warmte bieden 
  • de potenties van de leerling optimaal benutten door het geven van leerlinggericht onderwijs 
  • werken vanuit maatschappelijk relevante contexten

 

 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer