Downloads - beleid

Onder beleid vallen diverse onderwerpen die te maken hebben met het beleid van Panta Rhei. Lees hier meer over in het Schoolplan, een document waarin de plannen voor vier jaar worden uiteengezet. Bekijk het protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik dat geldt voor alle leerlingen en medewerkers. Verder is er een aantal notities over onderwijs en bestuur.

Schoolplan 2018-2021 (april 2018)
Schoolondersteuningsprofiel (mei 2018)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik
Protocol schorsing en verwijdering (oktober 2018)
Klachtenregeling
Jaarverslag 2018 (juni 2019)

Code Goed Onderwijsbestuur VO (meer info op deze website)
Bestuursstatuten
Bestuursreglement
Integriteitscode 
Klokkenluidersregeling


Uit externe bronnen:

Brochure Samenwerken aan beroepsonderwijs
Over de structuur van het vmbo en het mbo.
Een uitgave van de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

 

 

 

 
 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer