ROSA Opleidingsschool
 

Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.
Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie:  www.opleidingsschoolrosa.nl

 
vacatures
downloads: schoolgids e.a.
downloads: beleid

 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer